Het belangrijkste arbeidsmarkt nieuws uit de gezondheidszorg

Naast actuele vacatures vindt u op Medischcontactbanen.nl ook het belangrijkste nieuws uit de gezondheidszorg.

 • Longartsen in toekomst vaker vrouw

  09-11-2017 - De komende jaren zullen vooral vrouwen instromen in het beroep longarts en zullen mannen uitstromen. Hierdoor zullen er meer longartsen in loondienst gaan werken, in minder uren. Dit blijkt uit een vragenlijstonderzoek van onderzoeksinstituut NIVEL. Lees het hele artikel »

 • Veel geweld in ggz, maar weinig aangiften

  08-11-2017 - Binnen de ggz, bij politie en justitie is er weinig consensus over de vraag of geweld door patiënten in de ggz ‘bij het werk hoort’ en in welke gevallen een aangifte op zijn plaats is. Een zaak wordt vaak snel geseponeerd, waardoor aangifte doen als zinloos wordt ervaren. Lees het hele artikel »

 • KBO-PCOB wil griepprik voor alle zorgverleners

  06-11-2017 - Seniorenorganisatie KBO-PCOB en vaccinatiedeskundige Ted van Essen, beter bekend als de TV-dokter van Tijd voor MAX, roepen zorgverleners op om zich te laten vaccineren tegen de griep. Dit ter bescherming van oudere patiënten. Daarnaast vragen zij ziekenhuisbesturen om een actief beleid te voeren om griepvaccinatie van alle zorgmedewerkers in het ziekenhuis te stimuleren. Lees het hele artikel »

 • Wijkverplegers komen in actie

  03-11-2017 - De wijkverpleegkundigen komen in actie. Ze zijn wel blij dat bepaalde bezuinigingen niet doorgaan, maar dat is ze niet genoeg. Er moet een plan komen om meer armslag te krijgen in de zorg zelf en dan om te beginnen door minder administratieve druk. Lees het hele artikel »

 • Beatrixziekenhuis wéér op nummer 1 in AD Ziekenhuis Top 100

  03-11-2017 - Het Beatrixziekenhuis mag zich voor de tweede achtereenvolgende keer een jaar lang het beste ziekenhuis van Nederland noemen volgens de AD Ziekenhuis Top 100. De toonaangevende, landelijke ranglijst komt officieel op vrijdag 3 november 2017 uit. Lees het hele artikel »

 • Verschillende factoren bepalen tevredenheid artsen over hun werk

  01-11-2017 - Artsen zijn tevreden over de meeste aspecten van hun werk. Artsen die hun gewenste specialisatieopleiding volgden blijken meer tevreden dan collega’s die daar niet in slaagden. De tevredenheid van artsen over hun werk verschilt per loopbaanfase, geslacht en specialisatie. Het minst tevreden zijn artsen over aspecten die met de organisatie van het werk samenhangen. Dit blijkt uit een proefschrift van UMCG-promovendus Lodewijk Schmit Jongbloed naar de arbeidstevredenheid van artsen in Nederland. Hij promoveert op 6 november aan de Rijksuniversiteit Groningen. Lees het hele artikel »

 • Samenwerking tussen huisartsenkring Westland Schieland Delfland en DSW zorgverzekeraar heeft geleid tot sterke reductie administratieve lasten

  30-10-2017 - Huisartsenkring Westland Schieland Delfland (kring), zorgverzekeraar DSW en Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL) zijn er de afgelopen jaren samen in geslaagd om de administratieve lasten voor huisartsen aanzienlijk te beperken. Dit is gerealiseerd door het declareren te vereenvoudigen, de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de zorg uitdrukkelijk bij de huisartsen te leggen en de registratie van indicatoren tot een minimum te beperken. Deze vereenvoudiging is al enkele jaren geleden ingezet. Lees het hele artikel »

 • Levenseindekliniek heeft bijna verdubbeling aantal artsen nodig

  27-10-2017 - “Voorkom wachtlijsten euthanasie” - Door het toenemend aantal euthanasieaanvragen in Nederland heeft de Levenseindekliniek bijna een verdubbeling van het aantal artsen nodig. Voor de stichting zijn momenteel 59 artsen actief. In 2018 heeft zij mogelijk ruim honderd artsen nodig. “Mensen hebben vaak al een lange lijdensweg afgelegd voordat zij tot een euthanasieverzoek overgaan”, zegt bestuurder Steven Pleiter. “Wij willen voorkomen dat er bij ons wachtlijsten ontstaan en mensen in nood onnodig moeten wachten. Daarom zijn we dringend op zoek naar artsen die met ons samen willen werken.” Lees het hele artikel »

 • Mijlpaal bereikt: 170.000 burgerhulpverleners om binnen 6 minuten te kunnen reanimeren

  23-10-2017 - Vandaag is de 170.000e burgerhulpverlener aangemeld bij een reanimatieoproepsysteem. Daarmee is Nederland het eerste land ter wereld met een fijnmazig en landelijk netwerk van geregistreerde burgerhulpverleners die kunnen reanimeren wanneer zij een alarm ontvangen via een oproepsysteem. Dit betekent dat een belangrijke stap op weg naar de zogenaamde 6-Minutenzone is gezet. De eerste 6 minuten zijn cruciaal na een hartstilstand buiten het ziekenhuis. De Hartstichting is enorm blij met het bereiken van deze mijlpaal. Lees het hele artikel »

 • Rekentool voor Generatiebeleid in de branche ziekenhuizen beschikbaar

  18-10-2017 - Cao-partijen hebben in de Cao Ziekenhuizen een afspraak gemaakt over Generatiebeleid. Binnen een instelling kunnen de werkgever en de medewerker op wederzijdse vrijwillige basis afspraken maken over de toepassing van de regeling Generatiebeleid. Hierdoor kan de arbeidsduur worden aangepast aan de wensen en behoeften van zowel werknemers als de instelling. Naast het stimuleren van duurzame inzetbaarheid streven cao-partijen met deze afspraak naar een evenwichtige leeftijdsopbouw van het personeelsbestand dat het functioneren van de arbeidsmarkt in de branche Ziekenhuizen ten goede komt. Lees het hele artikel »

 • 2,1 miljard verpleegzorg hard nodig, bezuinigingen in wijkverpleging onacceptabel

  12-10-2017 - Het komende kabinet Rutte III heeft met het conceptregeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ de duidelijke ambitie om de ouderenzorg en de langdurige zorg met concrete maatregelen te ondersteunen. ActiZ maakt zich echter grote zorgen waar het conceptregeerakkoord spreekt van de hoofdlijnenakkoorden 2019-2022 voor onder andere wijkverpleging, met een totale opbrengst van 1,9 miljard. Eventuele bezuinigingen op de wijkverpleging vindt ActiZ onacceptabel. Lees het hele artikel »

 • Landelijke aftrap Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn

  11-10-2017 - Kwetsbare cliënten hebben recht op goede en veilige zorg. Om die reden wordt de Haagse pilot ‘introductie Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn’ landelijk uitgerold. De aftrap daarvan vond deze week plaats in Huis ter Heide. Tijdens de kick-off werd aan de regionale projectleiders het campagnemateriaal gepresenteerd. RegioPlus, het samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn, organiseert op verzoek van werkgevers de landelijke uitrol. Lees het hele artikel »

 • Martini Ziekenhuis beste leerbedrijf van Nederland sector Zorg, Welzijn en Sport

  02-10-2017 - Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft de verkiezing van het beste leerbedrijf voor mbo-studenten van Nederland, in de sector Zorg, Welzijn en Sport gewonnen. ‘Het Martini Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis dat zich kenmerkt als een stabiel vooruitstrevend leerbedrijf met visie op duurzaam opleiden’, volgens de aanbevelingen. Mbo-studenten volgen het praktijkgedeelte van hun opleiding bij een door leerbedrijf erkend door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Lees het hele artikel »

 • Leidse geneeskundestudente studeert summa cum laude af

  29-09-2017 - Chinar Rahmattulla mag met recht een excellente studente genoemd worden. Op vrijdag 29 september studeerde ze summa cum laude (‘met de hoogste lof’) af in de Geneeskunde aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Dat lukt bijna niemand: je moet gemiddeld een 9 halen voor je studievakken, de beoordeling ‘uitmuntend’ krijgen voor een flink aantal coschappen en minimaal een 9 behalen voor je eindscriptie. Alsof dat nog niet indrukwekkend genoeg is, zal Chinar binnen een aantal maanden ook afstuderen in Biomedische Wetenschappen én haar proefschrift verdedigen. Lees het hele artikel »

 • ‘Veel patiënten benutten keuzemogelijkheden in de zorg nog niet’

  25-09-2017 - Bijna de helft heeft het gevoel weinig tot geen invloed te hebben op de keuze voor een zorgverlener Patiënten stellen zich vaak nog afwachtend op in hun zorgtraject. Wanneer patiënten worden doorverwezen voor een behandeling, volgt de meerderheid dit direct op. Zonder zelf te onderzoeken of er alternatieven zijn die qua locatie, kosten of wachttijd beter bij de persoonlijke situatie passen. Dit blijkt uit onderzoek van Kantar Public (voormalig TNS NIPO), in opdracht van Zilveren Kruis, onder ruim 1400 patiënten die het afgelopen jaar een behandeling hebben gehad. Lees het hele artikel »

 • Werkzoekenden omscholen voor meer handen aan het bed

  21-09-2017 - Er is een tekort aan zorgspecialisten. Randstad Zorg start een nieuwe opleiding om dit tekort te helpen oplossen. Waar een aantal jaar geleden verwacht werd dat MBO niveau 2 uit de zorg zou verdwijnen neemt die juist toe. De extra handen aan het bed zijn vooral nodig zodat zorginstellingen weer de zorg kunnen verlenen en kwaliteit kunnen blijven borgen waar behoefte aan is. Lees het hele artikel »

 • 'Gezonde zorgorganisatie' heeft minder uitstroom medewerkers

  21-09-2017 - Heeft een zorgorganisatie te maken met een hoge uitstroom van medewerkers dan gebruikt de bestaande personeelsbezetting meer zorg. Deze correlatie is gebleken uit de jaarlijkse analyse van IZZ naar het zorggebruik van zorgmedewerkers. Wanneer een zorgorganisatie aandacht geeft aan gezond werken, is de uitstroom van medewerkers minder groot. Lees het hele artikel »

 • Taskforce Rookvrije Start vraagt nieuw kabinet om extra maatregelen

  15-09-2017 - Jaarlijks overlijden minstens 60 baby’s doordat hun moeder tijdens de zwangerschap rookt. 1 op de 5 lager opgeleide zwangeren rookt dagelijks gedurende de hele zwangerschap. De Taskforce Rookvrije Start vraagt het nieuwe kabinet om het huidige tabaksbeleid verder aan te scherpen. Lees het hele artikel »

 • Physician assistants opgenomen in wet BIG

  14-09-2017 - Na een experiment van vijf jaar wordt de zelfstandige bevoegdheid van de physician assistant (PA) en de verpleegkundig specialist (VS) in de Wet BIG geregeld. In 2012 begon een proef met PA’s en VS’en. Zij worden opgeleid om medische en organisatorische taken van artsen en medisch specialisten over te nemen. De resultaten van evaluatieonderzoeken van het experiment zijn positief. PA en VS bieden doelmatige en kwalitatief goede zorg. Daarom legt demissionair minister Schippers (Volksgezondheid) nu in de wet vast welke medische handelingen ze zelfstandig mogen verrichten. De wetswijziging gaat per 1 januari 2018 in. Lees het hele artikel »

 • Nieuwe hoogleraar farmacotherapieonderwijs Michiel van Agtmael: “Tien procent van de medicijnvoorschriften bevat fouten. Dat moet naar nul”

  11-09-2017 - VUmc benoemt per 1 september 2017 Michiel van Agtmael tot hoogleraar farmacotherapieonderwijs bij VUmc. De leerstoel is gericht op het verbeteren van farmacotherapieonderwijs tijdens de geneeskundestudie en de vervolgopleidingen, het vinden van de beste onderwijsmethode en het beter voorschrijven van medicijnen in de klinische praktijk. Lees het hele artikel »

Meer vacatures in de zorg bekijken?

Direct de laatste relevante vacatures in uw mailbox ontvangen?

Vacature alerts